Park Linowy Szara Sowa

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO

 

 1. Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczeniu przez instruktora.
 2. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji nie będą zwracane koszty biletu.
 3. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać
  po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować. Przez cały czas należy zachowywać szczególną ostrożność.
 4. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 5. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą stosować się
  do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada!
 6. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi,
  jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 7. Uczestniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria: minimalny wzrost:
  135 cm w przpadku trasy niskiej i 140 cm na trasie wysokiej, minimalny wiek: 8 lat, maksymalna waga: 130 kg, minimalna waga na trasie wysokiej: 40 kg. Uczestnicy do 18-stu lat muszą mieć nadzór osoby pełnoletniej. Jedna osoba  dorosła  może doglądać maksymalnie 10 osób do 18 lat lub
  maks. 3 osoby młodsze niż 13 lat,  u których jest zalecana asysta dorosłej osoby przy asekuracji.
 8. Osoby przebywające na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego.
  Na terenie Parku Linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu.
 9. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
 10. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim
  nic zmieniać.
 11. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonże wraz z karabinkiem i rolką oraz kask.
 12. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak,
  aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego (dotyczy to także urządzeń/elementów medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.)
 13. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask.
 14. Rolkę zakładamy wyłącznie na liny stalowe oznaczone na początku i na końcu kolorem czerwonym,
  a karabinek lonży asekuracyjnej należy wpinać do rolki zamkiem w przeciwną stronę do zamka rolki (naprzemiennie).
 15. Po każdym wpięciu rolki i karabinka należy sprawdzić, czy zamki zostały poprawnie zamknięte. Podczas przejścia przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika.
 16. Po wejściu na platformę wpinamy karabinek do czerwonej pętli asekuracyjnej zamocowanej wokół drzewa. Chcąc wejść na następną przeszkodę musimy przepiąć rolkę na linę asekuracyjną
  na przeszkodzie (lina stalowa oznaczona na początku i na końcu czerwoną opaską), następnie wpinamy do niej karabinek (naprzemiennie). Jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa, która wyklucza sytuację w której uczestnik w jednym momencie ma wypięty karabinek i rolkę z lin lub pętli asekuracyjnych.
 17. Podczas przepinania się w jednym momencie można wypinać tylko rolkę, albo tylko karabinek.
 18. W przypadku  nietypowych przejazdów należy wpiąć karabinki w punkty asekuracyjne w sposób prezentowany na tabliczkach informacyjnych lub zgodnie z instrukcją podaną przez instruktora.
 19. Podczas poruszania się po przeszkodach nie dotykamy rękoma lin stalowych.
 20. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność założenia asekuracji.
 21. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu Parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Parku Linowego, jak i co do własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.
 22. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego bez zwrotu kosztów biletu.
 23. Klient pokrywa koszt uszkodzonego sprzętu, jeżeli nastąpiło ono z powodu jego niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z udzielonym instruktażem.


Aktualności

więcej ...

Szybki kontakt

ico_home Zawada 137f
33-112 Tarnowiec
ico_phone Tel: 606148444
Tel: 600 969 185
ico_envelop biuro@szarasowa.pl


Zarezerwuj termin

kalendarz
Obejrzyj naszą galerię

foto_ico
Copyright © by Park Linowy Szara Sowa S.C.
Projekt i wykonanie: Konrad Ogar (www.webimpuls.pl)